JUNI 2015 /JUNE 2015

 Epilepsi-boken

Bok, 64 sidor: Patientinformation om epilepsi
Kund: UCB Pharma, Köpenhamn

Booklet, 64 pages: Good to know about epilepsy
Client: UCB Pharma, Copenhagen

RApid Report Amsterdam

Symposierapport från vetenskapligt symposium i Amsterdam
Kund: UCB Pharma, Bryssel

Report from scientific symposium on rheumatic diseases, Amsterdam
Client: UCB Pharma, Brussels

 

Chicago DDW för hemsidan

Rapport (12 sidor) från världens största gastroenterologikongress DDW i Chicago
Kund (NY): läkemedelsbolag baserat i Basel, Schweiz

Congress report (12 pages) from the world’s largest gastroenterology congress, DDW in Chicago
Client (NEW): pharma company based in Basel, Switzerland

 

UEG Wien bild till NEWS
Rapport (12 sidor) från Europas största gastroenterologikongress UEG Week i Wien
Kund (NY): läkemedelsbolag baserat i Basel, Schweiz

Congress report (12 pages) from the largest European gastroenterology congress, UEG Week in Vienna
Client (NEW): pharma company based in Basel, Switzerland

 

ECCO Barcelona

Rapport (12 sidor) från gastroenterologikongress, ECCO i Barcelona
Kund: läkemedelsbolag baserat i Basel, Schweiz

Congress report (12 pages) from European gastroenterology congress, ECCO in Barcelona
Client: pharma company based in Basel, Switzerland