Illustrations

 

Illustrationer

Svensk-flagga
Inom illustration jobbar jag främst med tuschteckning, akvarellteknik, illustrationsprogram i datorn och
fotografi. Jag använder illustrationer flitigt i min egna verksamhet, men har även frilansat som tidnings-
tecknare och bokillustratör (Sydsvenskan, Borlänge Tidning, Hemmets Journal, Kyrkans Tidning, Lundagård m fl).

Eng-flagga
In terms of illustration, I mainly work with ink, watercolours, illustration software, and photography.
I use illustrations frequently in my own business, but have also freelanced as a newspaper/magazine cartoonist and book illustrator (Sydsvenskan, Borlänge Tidning, Hemmets Journal, Kyrkans Tidning, Lundagård etc.).

 

Holmqvist-Illustration-11

Illustration till newsletter för läkemedelsbolag; Porträtt av personer inom den skånska företagarvärlden. 

Illustration for a pharmaceutical company newsletter / Portraits of members of Skåne’s business community

 

Holmqvist-Illustration-12

Porträtt av överläkare Henry Nyhlin, professor Greger Lindberg och professor Christopher Gillberg. 

Portraits of hospital consultant Henry Nyhlin, Professor Greger Lindberg, and Professor Christopher Gillberg

Holmqvist-Illustration-13

Tidtagarur symboliserande snabbverkande medicin; Karikatyr av Sir George Martin till Sydsvenskan. 

Stopwatch symbolising a fast-acting medicine / Caricature of Sir George Martin for Sydsvenskan

Holmqvist-illustration-1

Illustrationer till böcker om hjärnan. Illustrations for a book about the brain

Holmqvist-Illustration-2

Bokomslag och bokillustration. Book cover and book illustration

Holmqvist-Illustration-3

Logo till Lund-Nevers vänortsförening; Träd till Folkhögskolan Hvilan; Prag-karta till Laterna Magica

Logo for the Lund-Nevers twinning association / Tree for Folkhögskolan Hvilan / Map of Prague for Laterna Magica

Holmqvist-Illustration-4

Bokillustration; Diagram till newsletter inom reumatologi. Book illustration / Diagram for a rheumatology newsletter

Holmqvist-Illustration-5

Illustration till EMWAs tidning Medical Writing (artikel om översättningar). 

Illustration for EMWA’s journal Medical Writing (article on translation)

Holmqvist-Illustration-6

Illustrationer till EMWAs tidning Medical Writing. Illustration for EMWA’s journal Medical Writing

Holmqvist-Illustration-8

Illustrationer till EMWAs tidning Medical Writing. Illustration for EMWA’s journal Medical Writing

Holmqvist-Illustration-9

Illustrationer till EMWAs tidning Medical Writing. Illustration for EMWA’s journal Medical Writing

Holmqvist-Illustration-10

Illustrationer till EMWAs tidning Medical Writing. Illustration for EMWA’s journal Medical Writing