Graphic Design

 

 Grafisk design

Svensk-flagga
Om jag med en enda mening
 ska kommentera listan på mina uppdragsgivare under årens lopp (längst ned på den här sidan) så får det bli något i stil med att man får en ovärderlig erfarenhet av att arbeta med framgångsrika företag inom olika områden, med uppgifter som att hjälpa patienter med svår depression till ett bättre liv, designa stearinljusförpackningar, informera Bjärehalvöns invånare om arbetet med tunneln genom Hallandsåsen, utbilda läkare och vårdpersonal om de senaste rönen inom gastroenterologi och reumatologi eller rita karikatyrer på George Martin och Dalai Lama. Läs mer under Contact! Aktuellt: Ny bok av Annika McClintock: Tolv skånska slott med foto av Per Holmqvist. Kan beställas på www.kreativtskrivande.se

Eng-flagga
If I were to comment
on my various clients over the years (see the bottom of this page) in a single sentence, it would read something like this: You get invaluable experience from working with successful companies in various fields, with tasks such as helping to improve the lives of patients with severe depression, designing candle packaging, informing residents of Bjärehalvön in Sweden about work on a local tunnel, educating physicians and other healthcare professionals about the latest advances in gastroenterology and rheumatology, and drawing caricatures of Sir George Martin and the Dalai Lama. Read more under ‘Contact’! New: ‘Twelve Castles in Scania’, a book by Annika McClintock with photos by Per Holmqvist. This book can be ordered from www.kreativtskrivande.se.

 

12 slott till hemsida 

Anders-Holmqvist-GRAPHIC

Bokformgivning inklusive illustrationer;  Logotyper;  Bokformgivning inklusive illustrationer Book design including illustrations / Logos / Book design including illustrations

 

Holmqvist-art-director

Resekatalog Laterna Magica;  Logotyper till MEW (Medical Writing, EMWAs tidning);  Bokformgivning   Laterna Magica travel catalogue / Logos for MEW (Medical Writing, EMWA’s journal) / Book design

Jag har jobbat med bl a följande företag:  Astellas Pharma   Banverket   Borlänge Tidning   Bromöllahus   Dumex   Duni   Elektro Sandberg   Ferring   Folkhögskolan Hvilan   Hemmets Journal   Laterna Magica 
Lundbeck   Lunds kommun   Lunds universitet   Nordpharma   Novo Nordisk   Region Skåne   Searle 
Svenska Läkaresällskapet   Sydsvenskan   UCB Nordic
The companies I have worked with include: Astellas Pharma, the Swedish Rail Administration, Borlänge Tidning, Bromöllahus, Dumex, Duni, Elektro Sandberg, Ferring, Folkhögskolan Hvilan, Hemmets Journal, Laterna Magica, Lundbeck, City of Lund, Lund University, Nordpharma, Novo Nordisk, Skåne Regional Council, Searle, the Swedish Society of Medicine, Sydsvenskan, and UCB Nordic