Contact

 

Kontakt

Anders-Holmqvist-contact

Svensk-flagga
Anders Holmqvist från Lund, grafisk formgivare, projektledare, illustratör, konstnär och fotograf.
Min firma är minimal, men kontaktnätet är stort. Detta ger mig (och framför allt mina kunder) ett kostnadseffektivt utgångsläge. Inga arbetsgruppslångbänkar. Inga flashiga reklambyrålokaler. Tillsammans med skickliga skribenter utgör jag en mini-byrå med snabba beslutsvägar och ett prestigelöst samarbete. Vi har ”gjort allt” men har specialistkompetens inom medicinsk kommunikation. Resultatinriktad kreativitet och vetenskaplig kvalitet är nyckelord.

Skriv en rad till min e-mail så kan vi ta en förutsättningslös diskussion om era marknadsförings-
behov. Jag gillar nämligen kommunikation. Dessutom är jag cyklist, pianist och en skicklig korrrrektur-
läsare.

(Förresten, det stämmer inte riktigt att vi har gjort allt. Hemsidor gör jag inte. Vill ni ha hjälp med sådant
kan ni t ex vända er till Frida Rundberg. Hon har hjälpt mig med den här hemsidan.)

 
Eng-flagga
Anders Holmqvist from Lund: graphic designer, project manager, illustrator, artist, and photographer. My firm is small, but my contact network is large. This makes things cost-effective for me – and above all my clients. No time-consuming group discussions. No flashy advertising company offices. 

Together with talented writers I have created a small agency with quick decision-making and friendly collaboration. We have ‘done it all’, but have specialist expertise in medical communications. Performance-driven creativity and scientific excellence are key.

Send me an email and we can have an open discussion about your marketing needs. As well as being a keen communicator, I am also an enthusiastic cyclist and pianist, and an accomplished proooofreader (Swedish).

(Incidentally, it is not quite true that we have done it all. We do not create websites. If you want help with website design you could turn to Frida Rundberg, who helped me with this site.)