Print

Mediconsensus

– A medical communications consultancy 
in Lund in the Medicon Valley region, 
a few steps from life science and medical
scientific expertise in Medicon Village.

 

 Mediconsensus

– medicinsk kommunikation med närhet till 
vetenskaplig spetskompetens i norra Europas 
smältdegel för life science och medicin i 
Medicon Valley och Medicon Village i Lund.

Symposia reports new   medical marketing new

Medical

Communications
 

Medicinsk

kommunikation 

 

 

Graphic

Design
 

Grafisk

design

 

Anders Holmqvist Akvarell

Holmqvist-Illustration-7  

Watercolours

Illustrations

  

  Akvareller

Illustrationer